Услуги

Диагностика на настолни компютри

Диагностика на преносими компютри.

Ремонт на настолни и преносими компютри.

Ремонт на монитори.

Инсталиране на периферни устройства.

Доставка на място, монтаж и въвеждане в експлоатация на пълно офис оборудване.

Проектиране и изграждане на системи за видеонаблюдение.

Изработване на интернет страници.